L1010275

Her på billedet er der vand, meget vand endda, men ikke rent vand, ikke kemisk rent vand med vand der er til hypochloritioner mm. for at vi trygt kan svømme rundt i det.
Vand er en sær væske, men fakta:
 • Molvægt: 18,015 g/mol
 • Smeltepunkt 0,00 C
 • Kogepunkt 100,0 C
 • Massefylde 0,997 v. 20C
 • Varmefylde 4,18 kJ
 • Molekylets vinkling er tæt på 104 grader
L1000310
Vi kender vel alle de gavnlige virkninger af vand, men rent faktisk:

 • Forkert indtagelse kan medføre døden
 • Langvarig kontakt kan medføre hud og vævsskader
 • Er en betydende drivhusgas
 • Medvirker til erosion
 • Ødelægger værdier for milliarder pga. korriosion
 • Ansvarlig for syreregn


se dog menupunktet strand hvis du er for deprimeret over denne lille svada
Yderligere læsning: klik trygt her
L1000263